Course curriculum

  1. Introductie

  1. Introductie

  2. Les 1.1. Grondbeginselen van de arbeidspedagogiek en mobiliteit in het buitenland - zelfontplooiing, verbetering van kennis, vaardigheden en kwalificaties

  3. Les 1.1 Quiz 1

  4. Les 1.2. Langdurige mobiliteit - kansen voor de ontwikkeling van de werknemer, de werkgever en de gastinstelling

  5. Les 1.2 Quiz 2

  6. Bronnen

  7. Module Outro

  1. Introductie

  2. Les 2.1: Kennis over Europese regelgeving, aanbevelingen en procedures

  3. Les 2.2: Belangrijkste regelingen, aanbevelingen en formele mededelingen die het leerlingwezen en de mobiliteitservaringen van leerlingen op Europees niveau regelen

  4. Module Outro

  1. Introductie

  2. Les 3.1.: Belangrijkste actoren betrokken bij LTMA (Lange Termijn Mobiliteits Activiteit)

  3. MOB4APP MOOC Voorbeeld Werkbladen

  4. Module 3, Werkblad 1-Taken en verantwoordelijkheden

  5. Module 3, Werkblad 2-Taken en verantwoordelijkheden

  6. Les 3.1. Quiz 1

  7. Les 3.2. Quiz 2

  8. Les 3.2.: Verdeling van verantwoordelijkheden

  9. Resultaten Werkbladen

  10. Les 3.3. Recruitment

  11. Les 3.3. Quiz 3

  12. Les 3.3.: Werving

  13. Les 3.3 Quiz 4

  14. Les 3.3.: Werving

  15. Les 3.3. Taak 1

  16. Les 3.3. Taak 2

  1. Introductie

  2. Les 4.1: Projectmanagement in mobiliteitsprojecten

  3. Les 4.1: Europees handvest voor kwaliteit bij mobiliteit

  4. Les 4.1 Quiz 1

  5. Les 4.2: Hulpmiddelen voor het beheren en monitoren van LTMA

  6. Les 4.2: Een kwaliteitskader voor leermobiliteit in de jeugdsector (in English)

  7. Les 4.2: Inhoudsopgave

  8. Les 4.2 Quiz 2

  9. Les 4.3: Pedagogisch kader (multiculturalisme, onderwijsomgeving)

  10. Les 4.3 Quiz 3

  11. Les 4.3: QFLM_Annex 1

  12. Les 4.4: Toezicht en studiebegeleiding

  13. Les 4.4 Quiz 4

  14. Module Outro

  1. Introductie

  2. Les 5.1: Administratieve en bureaucratische procedures

  3. Les 5.1 Quiz 1

  4. Les 5.2: Financiële middelen

  5. Les 5.2 Quiz 2

  6. Les 5.3: Europese kwalificatie- en validatiesystemen

  7. Les 5.3 Quiz 3

  8. Bronnen

  9. Module Outro

About this course

 • Free
 • 74 lessons
 • MOB4APP is een Erasmus+ Strategisch Partnerschap - KA202 Ontwikkeling van innovatie project. Projectnummer: 2020-1-IT01-KA202-008400
 • Deze MOOC is gelicenseerd onder een creative commons attribution-noncommercial-share alike 4.0 international

Discover your potential, starting today